Piyano Kursu Özengen Müzik Eğitimi


piyano kursu
piyano kursu

Müzik Eğitimi,Amatör Latince amo (aşk) kelimesinden türemiştir. Gerçek anlamıyla anlamından farklıdır. Amatör müzisyen, müziğe sevgiyle bağlanmış kişi demektir. Ancak yaygın kullanımı bu uzanmaktadır. Amatör müzisyenlerin kökeni Rönesans dönemine kadar Rönesans döneminde amatör ve profesyonel müzisyenler arasındaki fark çok belirgin değildir.

Profesyoneller müzikle yaşarken genellikle aristokrat sınıfa mensup amatör müzisyenler müziği zevk için yapmış ve zaman zaman iyi bir eğitim ile profesyonel müzisyenlerin becerilerini geçmişlerdir. Tarihte. Kral David. Şarkıcı ve lir çalıcısı. Büyük Frederic flütçü. Thomas Jefferson kemancıdır (Deverich. 2006: 2)

Özengen (amatör) müzik eğitimi, öğrenmeye istekli olan bireylere zevk ve doyum sağlamak için gerekli müziksel davranışla kazandırmayı amaçlamaktadır. Herhangi bir düzeyde olabilir ve seçmelidir. Özengen müzik eğitim içinde. Eğitsel kol çalışmaları ile seçmeli ses ve çalgı toplulukları ile bireysel ve toplu müzik kursları ile gerçekleşir. Yaygın eğitimde ise özel kuruluşların düzenledikleri kurslar, özel dersler. Konserler. Festivaller, yarışmalar özengen eğitim için oldukça önemli bir yere sahiptir (Uçan• 2005b: 127).

Deverich’e göre özengen (amatör) müzisyenliğin başlangıç noktası konserlerdir. Konserler bireylerdeki müzik sevgisini körüklemektedir. Bunun yanında teknolojik gelişmeler müziğin, her kesime yaygınlaşmasına kolaylaştırmaktadır. Özengen (Amatör) müzisyenler için kitaplar Avrupa’da 16. yy’den beri basılmaktadır (Deverich. 2006: 8)

Müzik Eğitimi almak isterseniz eğer web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa’da amatör olarak kurulan oda müziği grupları ve orkestralar özengen müziğin yaygınlaşmasında önemli bir nokta olmuştur (Deverich 2006: 35). Ülkemizde de Başkent Oda Orkestrası bu amaçla kurulmuş ve uzun yıllar çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yayla sazlardan oluşan bu orkestra Ankara’da 1964’de keman sanatçısı Fethi Koptu tarafından kurulmuştur (Say, 1998: 195). İzmir Müzik Dostları Orkestrası 1983 yılında amatör bir orkestra olarak kurulmuş, 1990 yılından itibaren 60 kişilik ikili orkestraya dönüşmüştür (Say, 1998: 197).

Milli eğitimimizin temelinde, bireylerin eğitiminde bilgi, beceri ve yetenek unsurlarının önemine dikkat çekilmektedir. Ancak, genel eğitim sürecinde müzik eğitimi, piyano eğitimi, gitar eğitimi ve keman eğitimi ikincil bir ders konumuna düşmektedir. Özengen müzik eğitimi, hem gerekli müzik eğitimini tamamlamak hem de bireylerin çalışma yoğunluğunun getirebileceği stres yükünü azaltabilecek bir alan olarak da düşünülebilir.

Leave a Reply

Çağlar Müzik Orkestrası Konser Şöleni
Her Hafta 1 Videomuz Yayınlanacak.

5.Hafta Videosu: Çağlar Müzik Kursu Oda Orkestrası –
Minik Solistler Konseri
Solist: Elif Ece Cansever (5 Yaşında)
Çağlar Oda Orkestrası


Önceki Hafta Videolarımız İçin Tıklayın

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI. İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker